Shopping Cart

No products in the cart.

Aktualizácia softvéru VAG IMMO Calculator v1.0.5.017

Pridané:

  • Nový modul DELPHI DCM6.2 – dokáže získať informácie zo súboru riadiacej jednotky a dokonca preniesť immo údaje z jednej jednotky do druhej. To znamená, že dokážete prispôsobiť riadiacu jednotku motora z iného vozidla. Okrem toho môžete zmeniť aj POWER CLASS a importovať immo údaje z iných riadiacich jednotiek, akou je napríklad BCM.

Fixnuté:

  • Modul EMUL: Kompletne prepísaný pre UNICAN emulátor