Shopping Cart

No products in the cart.

Aktualizácia softvéru VAG IMMO Calculator v1.0.5.023

Pridané:

  • MQB IMMO: Parsovanie konfigurácie
  • EMUL: Menšie opravy chýb
  • Simos 1X.X: Niekoľko vylepšení

Fixnuté:

  • DELPHI DCM: Podpora pre DCM 3.7 – dokážete získať informácie zo súboru riadiacej jednotky, a dokonca preniesť immo údaje z jednej jednotky do druhej. To znamená, že prispôsobiť riadiacu jednotku motora z iného vozidla už nie je problém. Okrem toho môžete zmeniť aj POWER CLASS a importovať immo údaje z iných riadiacich jednotiek, akou je napríklad BCM.
Modul DCM 3.7 DCM6.2V pre VAG
  • MED9 No crypt: Pridaná možnosť zmeny stavu Immo
  • MED9 Crypt: Pridaná možnosť zmeny stavu Immo
  • MM 7GV : Pridaná podpora pre ďalšie typy ECU

Najnovšia dostupná verzia: v1.0.5.023